Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352 a to v souvislosti s kostelem. Jelikož kostel je mnohem staršího založení, dá se předpokládat i mnohem starší původ obce. Prvními doloženými majiteli vsi jsou Bohuněk a Petr ze Žabonos v roce 1357 a zemani ze Žabonos se připomínají i po celé 15. století.

 

V obci Žabonosy (521 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: hospodářské stavební družstvo, 3 hostince, kolář, kovář, 2 krejčí, lom, 2 obchody s máslem a vejci, půjčovna mlátiček, mlýn, obchod s ovocem a zeleninou, 2 pekaři, pokrývač, 2 rolníci, 2 řezníci, sedlář, 3 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky.

1932